logotyp

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁSMUKY

PROJEKT Šablony 4_Zásmuky

PROJEKT Šablony 4_Zásmuky

Publicita - PROJEKT Šablony 4

Šablony 4_ZásmukyŠablony 4_Zásmuky

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Filozofie MŠ aneb O co v programu školy usilujeme

Mateřská škola se zapojila do projektu Šablony II. pro MŠ Zásmuky. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02

Charakteristika MŠ

  • Mateřská škola Zásmuky byla postavena a uvedena do provozu v roce 1983. Nachází se v budově jednopatrové, dvě třídy jsou umístěny v přízemí a dvě třídy v prvním patře. 
  • Nachází se v klidné části města Zásmuky a je obklopena velkou zahradou. U mateřské školy lze zaparkovat automobilem, je možné se dopravit také veřejnou autobusovou dopravou. Zastávka autobusu je na náměstí ve vzdálenosti cca 350 m.
  • Provoz mateřské školy je celodenní: pondělí - pátek od 6:30 - do 17:00 h. 
  • V mateřské škole se nevaří, její součástí je pouze školní výdejna, kde se jídlo připravuje a servíruje dětem. Stravování je zajištěno 3x denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Poskytovatelem stravování je Základní škola Zásmuky a jídlo se odtud do mateřské školy dováží. V průběhu celého dne je zajištěn aktivní pitný režim, děti mají možnost pít vodu se sirupem bez umělých sladidel nebo vodu neochucenou.   
  • Mateřská škola je školou čtyřtřídní, přijímá děti zpravidla od 3 do 6 let věku (nejdříve však děti od 2 let, dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok), podle potřeb přijímá děti i se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Hygienická kapacita školy je 112 dětí. Všechny třídy se naplňují maximálně do počtu 28 dětí, svým vybavením odpovídají hygienickým i bezpečnostním požadavkům dle platných předpisů.
  • Třídy jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí, jsou vhodné pro skupinové, individuální a společné aktivity. Prostor ve třídách je rozdělen do hracích koutků, aby podněcoval děti ke hrám, ve všech třídách je většina hraček umístěna tak, aby si je mohly děti samy brát a ukládat na své místo. Na estetice prostředí se podílejí učitelky a děti svými výtvarnými pracemi. Každá třída má tři herny s hracími koutky, stolky a židličkami, prostorem pro pohyb a odpočinek dětí, šatnu a sociální zařízení. Ve třídách jsou vytvořeny také chovatelské koutky, kde se staráme o drobné živočichy - křečky a šneky.
  • K budově přísluší prostorná zahrada s herními prvky, které poskytují dětem široké možnosti pohybového vyžití - např. vahadlové houpačky, pružinová houpadla, lezící sestavy, prohazovadlo a lezítko Vodník, balanční žebřík, dřevěné chůdy, skluzavka, fotbalové brány, pískoviště, domeček a prostorný dřevěný altán vybavený dětskými dřevěnými stolky s lavičkami. Na zahradě je vystavěné ohniště s posezením, záhonky pro pěstitelské práce dětí, vrbová chýška, sud s vodou a konvičkami pro zalévání dětí, motýlí keře, esteticky zde působí několik keřů a stromů i se dvěma ptačími budkami. Zahrada je vybavena toaletami s umyvadly a skladem hraček.
  • Personál mateřské školy tvoří 13 pracovnic: 9 pedagogických pracovníků spolu se školním asistentem a 4 pracovnice provozní (školnice, uklízečky, kuchařky). Celý pedagogický personál mateřské školy je pro svou práci odborně kvalifikovaný.
  • Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z něhož vychází Školní vzdělávací program Mateřské školy Zásmuky s názvem "Školka je náš kamarád, pojďte, budeme si spolu hrát." Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vstupní chodbě a u ředitelky mateřské školy.
  • Vzdělávání v mateřské škole je uskutečňováno přirozenou cestou během celého dne, je založeno na aktivní účasti dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení formou hravých činností ve skupinách, společně i individuálně. Aktivity jsou diferencovány dle věku a individuálních schopností dětí. Formou záměrného a spontánního učení směřujeme k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání. Starší děti před vstupem do základní školy a děti s odloženou školní docházkou mají ve třídách možnost intenzivnější přípravy ve všech vzdělávacích oblastech, převážně formou rozdělených skupinových aktivit. Každá třída má zpracovány týdenní tématické bloky, nabízí dětem vzdělávací aktivity v rámci těchto témat zaměřených na pohybové, poznávací, jazykové, předmatematické, hudební, praktické a tvořivé aktivity, grafomotoriku.
  • Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány také třídními a školními projekty, společnými akcemi tříd, které jsou součástí školního vzdělávacího programu (např. pohybová aktivita Klokánek, výtvarná aktivita Barvínek, hudebně pohybová aktivita Notička, plavání, eko programy, pěší a poznávací výlety, divadelní představení, Mikulášská nadílka, vánoční a jarní besídky, karneval, školka v přírodě, akce s rodiči aj.).
  • Mateřská škola se snaží podporovat vzájemnou důvěru a toleranci mezi ní a rodiči, snaží se získat rodiče pro úzkou spolupráci (např. schůzky rodičů, adaptační režim, dotazníky, den otevřených dveří, besídky, společné akce dětí a rodičů, informační systém).


NOVINKY

UZAVŘENÍ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

obrázek
Uzavření MŠ o letních prázdninách bude od 29.7. do 30.8.2024 (celkem 5 týdnů).

TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLKY

PROVOZ MŠ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6:30 - 17:00 h.
SCHÁZÍME SE do 8:15 h. Prosíme rodiče o dochvilnost při přivádění dětí do mateřské školy.

BERUŠKY

Ve třídě Berušky vás přivítají paní učitelky Dana a Dita.

VČELIČKY

Ve třídě Včeličky vás přivítají paní učitelky Jarmila, Dáša a Jitka.

SVĚTLUŠKY

Ve třídě Světlušky vás přivítají paní učitelky Renata, Jana a Míša.

MOTÝLCI

Ve třídě Motýlci vás přivítají paní učitelky Lada a Katka.

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

- bačkory, převlečení do třídy i na vycházku, kartáček na zuby, kelímek bez ouška, pastu, menší děti - pyžamo, náhradní spodní prádlo, starší děti - menší polštářek ve vlastním povlaku, také kraťasy a tričko na cvičení
Mateřská škola Zásmuky, okres Kolín,
příspěvková organizace


Zahradní 470, 281 44 Zásmuky

T: +420 313 109 302 /ředitelna/
E: ms.zasmuky@centrum.cz

ředitelka: Mgr. Jarmila Křápová
zástupkyně: Dana Štubňová
Domů MŠ Zásmuky
 • image 372
 • image 373
 • image 358
 • image 374
 • image 348
 • image 363
 • image 365
 • image 375

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign