logotyp

Archiv akcí

Ježek

Ježek Leze ježek po trávníčku,
leze ježek po lese,
když se blíží nebezpečí,
bodlinami brání se.
Když si neví vůbec rady,
do klubíčka schoulí se.

Svolávání do kruhu

Svolávání do kruhuJedna, dvě, tři, čtyři, pět,
podej mi svou ruku hned.
Holka, kluk, holka, kluk,
a je z nás hned velký kruh.

Motýlek

Podívejte, milé děti,
motýlek k vám právě letí!
Posadil se na kytičku
a tam počkal na chviličku.
Pak křidélky zamával
a pak letěl zase dál.

Domečky

Jeden domek stojí tady,
druhý támhle u zahrady,
třetí, čtvrtý u rybníka,
pátý, šestý u lesíka.
Tady jich je nejvíce,
skoro celá vesnice.

Střecha

StřechaStřecha to je klobouk domu,
ještě komín patří k tomu,
protože dům bez střechy
mohl by dělat neplechy.

LISTOPAD


VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ -  v pátek 5.11. od 8 h dopoledne pro zájemce. Cena vánoční sady je 299,- Kč.


VÝLET KE KRMELCI - v pátek 19.11. dopolední pěší výlet za zvířátky do lesa. S sebou si děti vezmou batůžek s pitím a drobným občerstvením pro sebe i pro zvířátka (-: (mrkev, jablíčko aj.)


PŘEDNÁŠKA O MYSLIVOSTI - v úterý 23.11. od 9:30 h s panem Ing. Fousem


ADVENTNÍ AKCE NA NÁMĚSTÍ V ZÁSMUKÁCH - v neděli 28.11. vystoupení nejstarších dětí ze třídy Včeliček a Motýlků. Sraz dětí je v 16 h v mateřské škole. Děti se obléknou do převleků Živého betlému a v 16:45 h odejdou průvodem k Městskému úřadu, kde bude od 17:00 h začínat vánoční vystoupení pro veřejnost.
V programu vystoupí nejprve děti ze základní školy a potom děti z mateřské školy. Prosíme rodiče, aby si děti po vystoupení vyzvedli v chodbě městského úřadu. Děkujeme! - AKCE JE ZRUŠENA!!!


EKOLOGICKÝ PROJEKT "Prales dětem" - přednáška 30.11. dopoledne v mateřské škole od 9 h


ke stažení-básničky, které se učíme (Motýlci)

ČERVEN


Dětský den
 
- dne 1.6. na zahradě mateřské školy, soutěžení "Cesta za zakletou princeznou"


Fotografování na zahradě mateřské školy - dne 4.6. od 8:30 h, fotografování pouze tříd a  jednotlivců


Celodenní výlet na Farmapark Blaník
- zrušeno


Pasování školáčků na školní zahradě - dne 18.6. od 16 hodin. Pasování bude probíhat na zahradě mateřské školy, akce je pouze pro budoucí prvňáčky. Počet lidí bude omezen - jako doprovod mohou přijít jen  rodiče a sourozenci. Letos bude akce i bez občerstvení a opékání buřtů. Na programu je krátké vystoupení dětí, pasování, soutěžení s rodiči a tombola.


Ukončení školního projektu "Sluníčkový rok" - dne 25.6. dopoledne na zahradě, aktivity pro děti ve skupinách dle stanovených pravidel - ověření získaných manuálních a sociálních dovedností, vyhodnocení a odměny


Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí - plánováno na 24.6.2020 od 16 h


MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
OD 3.8. - DO 30.8.2020.

V TERMÍNU OD 17. - DO 28.8. MŮŽEME RODIČŮM DOMLUVIT DOCHÁZKU DO MŠ V DOLNÍCH CHVATLINÁCH.
ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE V PONDĚLÍ 31.8. PRO NOVÉ DĚTI OD ÚTERÝ 1.9.2020.

ČERVENECUZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE OD 31.7. DO 25.8.2017.

 
V termínu od 21.-25.8. je možné zajistit dětem naáhradní MŠ v Dolních Chvatlinách.Informace pro nový školní rok

INFORMACE PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018-19

 

  1. ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 3.9.2018
  1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE OD 1.9.2018 NEMĚNÍ, ZŮSTÁVÁ NA 450,- Kč – viz. Směrnice), PLATIT NEBUDOU DĚTI, KTERÉ JSOU POSLEDNÍ ROK PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (prosíme rodiče, aby si včas zrušili trvalý příkaz).
  1. SCHŮZKA PRO RODIČE SE BUDE 18. ZÁŘÍ OD 15:30 h.
  1. NA AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLÁKY SE BUDOU DĚTI PŘIHLAŠOVAT  V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018 – tj. KLOKÁNEK, BARVÍNEK, NOTIČKA, ANGLIČTINKA, zahájení aktivit bude od měsíce října.
  1. PROSÍME RODIČE, ABY V  ZÁŘÍ PŘINESLI 1X BALENÍ PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ, KARTÁČEK, KELÍMEK BEZ OUŠKA  A ZUBNÍ PASTU.
  2. VE TŘÍDĚ VČELIČEK A MOTÝLKŮ BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT SVŮJ VLASTNÍ POLŠTÁŘEK V POVLAKU NA ODPOČINEK, 5-6 LETÉ JEŠTĚ CVIČEBNÍ ÚBOR – KRAŤASY A TRIČKO.

Děkujeme                
                                      Mgr. J. Křápová, ředitelka

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

INFORMACE PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

 

  1. NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 1.9.2020

 

  1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE OD 1.9.2020 MĚNÍ na 495,- Kč měsíčně – viz. Směrnice). ÚPLATU NEBUDOU PLATIT DĚTI V POSLEDNÍM ROCE PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (prosíme rodiče, aby si včas zrušili trvalý příkaz).

 

  1. SCHŮZKA PRO RODIČE A PŘÍPADNÝ ZÁPIS DO ŠKOLNÍCH AKTIVIT(KLOKÁNEK, BARVÍNEK A NOTIČKA) BUDE NA POČÁTKU ZÁŘÍ. 

    

    
  2. PLAVÁNÍ SE USKUTEČNÍ VE DVOU TERMÍNECH 10.9 – 5.11.2020 (třída Motýlci) a 25.2. – 15.4.2021 (třída Včeličky). HRADIT SE BUDE 1.504,- Kč ZA 16 LEKCÍ. NABÍZÍME HO DĚTEM STARŠÍM, TJ. DĚTEM V POSLEDNÍM ROCE PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. ÚČAST JE DOBROVOLNÁ!

 

  1. VE TŘÍDĚ VČELIČEK A MOTÝLKŮ BUDOU STARŠÍ DĚTI POTŘEBOVAT CVIČEBNÍ ÚBOR (KRAŤASY A TRIČKO) A TAKÉ POLŠTÁŘEK VE VLASTNÍM POVLAKU (NA ODPOČINEK).

 

                     Děkujeme                                    Mgr. J. Křápová, ředitelka

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN 2020Za měsíc květen je úplata snížena k počtu dní, kdy byla mateřská škola uzavřena. Výše úplaty je stanovena na 250,- Kč.
Z rozhodnutí RM Zásmuky bude úplata za předškolní vzdělávání prominuta za měsíc květen a červen těm dětem, které do mateřské školy v těchto měsících nenastoupí. Kdo úplatu již uhradil, bude mu vrácena na účet.
DLE SMĚRNICE  JE TŘEBA ÚPLATU UHRADIT DO 15.7.2020.

V Zásmukách dne 12.6.2020


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 2020


Za měsíc červenec se snižuje úplata pro děti, které docházet nebudou ani jeden den v měsíci, na polovinu, tj. 225,- Kč. Ostatní docházející děti budou hradit úplatu v plné výši, tj. 450,- Kč. V měsíci srpnu se úplata nehradí.

V Zásmukách dne 23.6.2020


LEDENPŘEDNÁŠKA: Prales dětem - 13.1. od 9 h v mateřské škole


DIVADLO: Jak se vydal do světa Honza zvaný Popleta 
- 22.1. od 9:15 h v mateřské škol


ŠKOLNÍ PROJEKT: Sluníčkový rok - experimentování s barvami, ukázka pokusů a výsledků experimentování s ostatními třídami - 30.1. od 9:30 hPROSINEC


ADVENTNÍ AKCE: ZDOBENÍ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ

- ve čtvrtek 28.11. dopoledne se budeme s dětmi podílet na zdobení vánočního stromu na náměstí 
- v neděli 1.12. vystoupí nejstarší děti ze třídy Včeliček a Motýlků na adventním vystoupení před městským úřadem
- sejdeme se 1.12. v 16:00 h v šatně sokolovny (zezadu), kde děti převlečeme do převleků Živého betlému
- v 16:30 h půjdeme v světýlkovém průvodu od sokolovny k městskému úřadu (světýlka-lampiónky si děti mohou vzít s sebou)
- v 17 h bude zahájeno hudební vystoupení Základní a Mateřské školy v Zásmukách
- po skončení programu si rodiče děti převezmou a bude následovat rozsvícení vánočního stromu


PROGRAM MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY: Malý inženýr - 4.11. dopoledne ve třídě Včeličky a Motýlci 


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
- ve středu 5.12. navštíví děti čerti, Mikuláš a anděl s nadílkou -
převlečení žáci ze základní školy


PROGRAM MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY: Malý projektant - 9.11. dopoledne ve třídě Motýlci a Včeličky


DIVADLO V MŠ: Tématické zvyky
- 11.12. od 10:45 h v mateřské škole - agentura zrušila z důvodu nemoci 


VYSTOUPENÍ PRO DŮCHODCE - ve středu 11.12. od 14:30 h v místnosti pečovatelské služby, vánoční vystoupení si připravily nejstarší děti ze třídy Včeliček


VÁNOČNÍ BESÍDKY - vystoupení dětí všech tříd

třída Motýlci - v úterý 17.12. od 15:30 h

třída Berušky - ve středu 18.12. od 15:00 h


třída Včeličky - ve středu 18.12. od 15:30 h
INFORMACE PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

 

 • ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 1.9.2016, PRO DĚTI, KTERÉ JIŽ DO ŠKOLKY CHODILY, BUDE OTEVŘENO OD PONDĚLÍ 29.8.2016

 

 • ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE NEMĚNÍ (tj. zůstává 420,- Kč – viz. Směrnice), HRADIT ÚPLATU BUDOU DĚTI, KTERÉ NEJSOU POSLEDNÍM ROKEM PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PLATIT NEBUDOU DĚTI POSLEDNÍ ROK PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (prosíme rodiče, aby si včas zrušili trvalý příkaz)

 

 • NA PLAVÁNÍ BUDOU JEZDIT DĚTI ZE TŘÍDY VČELIČEK A MOTÝLKŮ, TERMÍNY JSOU 14.9. - 30.11.2016  nebo 1.3. - 3.5.2017, CENA JE  1 400,- Kč

 

 • SCHŮZKA PRO RODIČE A PŘÍPADNÝ ZÁPIS DO KROUŽKU „ANGLIČTINKA PRO DĚTI“ (Jazyková škola Language Corner s.r.o.) BUDE 13.9. 2016 OD 16:00 h.

 

 • NA AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLÁKY SE BUDOU DĚTI PŘIHLAŠOVAT AŽ V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2016 – tj. POVÍDÁLEK, KLOKÁNEK, BARVÍNEK

 

 • VE TŘÍDĚ VČELIČEK A MOTÝLKŮ BUDOU STARŠÍ DĚTI POTŘEBOVAT CVIČEBNÍ ÚBOR – KRAŤASY A TRIČKO A TAKÉ SVŮJ VLASTNÍ POLŠTÁŘEK V POVLAKU NA ODPOČINEK

 

 • NA POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – 13.9. od 16:00 h – SE BUDE KONAT SCHŮZKA PRO RODIČE, KDE VÁS SEZNÁMÍME S DALŠÍMI ORGANIZAČNÍMI PODMÍNKAMI.

 

Děkujeme                                          Mgr. J. Křápová, ředitelka


KVĚTEN


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZÁSMUKÁCH OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21 (s nástupem od září 2020)

Zápis se uskuteční ve dnech 5.5.-12.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM VLÁDY PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19. 


Žádost o přijetí pro školní rok 2020-21:
1. rodiče si mohou stáhnout na webu MŠ v aktualitách a vyplnit
2. nebo mohou využít tzv. elektronického předzápisu (tj. rychlejší varianta) - který bude k dispozici od 14.4. 2020 na webu školy (program rodiče navede, jaké další kroky je třeba podniknout)-https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zasmuky
3. žádost je možné také získat přímo v mateřské škole dne 5.5. od 7 – do 16:30 h - po zazvonění před budovou

Povinné přílohy žádosti:
1. kopie rodného listu 
2. prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované + kopie očkovacího průkazu (prohlášení k očkování lze stáhnout na webu školy, rovněž také 5.5. v mateřské škole)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné potvrzení lékaře!

Další postup:

- vyplněnou žádost a povinné přílohy je třeba odevzdat do mateřské školy od 5.5. - do 12.5., a to následujícími způsoby:
1. podáním datovou schránkou: ID datové schránky: 27ukvka
2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): email: ms.zasmuky@centrum.cz
3. poštou na adresu mateřské školy: MŠ Zásmuky, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky
4. výjimečně osobně po telefonické dohodě: 321 796 294, 607 940 006
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!


Na email zákonných zástupců, který rodiče uvedou na žádosti, bude rodičům zasláno registrační číslo žádosti.
Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení (přijetí nebo nepřijetí dítěte).
Zákonná lhůta pro správní řízení je 30 dní. Předpokládané datum vydání rozhodnutí je naplánované na pátek 29.5.2020.
Výsledky správního řízení budou zveřejněny na webu školy a na vývěsce před budovou mateřské školy.
V případě nepřijetí dítěte, bude rozhodnutí zasláno poštou.
PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE POSTUPOVÁNO DLE PLATNÝCH KRITÉRIÍ.


V Zásmukách dne 8.4.2020                 Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka


NABÍZÍME RODIČŮM, ŽE KOPII DOKLADŮ MŮŽEME PROVÉST PŘÍMO V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘI ZÁPISE!


Bubnování v mateřské škole - dne 13.5. od 9 h v mateřské škole, bude probíhat skupinově po třídách - ZRUŠENO


Jarní besídky pro maminky - dne 14.5. v odpoledních hodinách, třída Berušky v 15:15 h, třída Včeličky a Motýlci v 15:45 h -ZRUŠENO

Školka v přírodě - 25.5. - 29.5. - ZRUŠENO


DUBEN


Schůzka rodičů ke školce v přírodě - 14.4. od 16 h ve třídě Včeličky, rodičům, jejichž děti jsou na školku v přírodě přihlášené, budou předány důležité informace - ZRUŠENO


Divadlo v MŠ: Zpívající koťata
- 17.4. od 10:30 h v mateřské škole - ZRUŠENO


Čarodějnický den 
- 30.4. dopoledne
, hravé dopoledne v převlecích čarodějnic, pálení v ohništi na zahradě. Prosíme rodiče, aby připravili dětem čarodějnickou masku, děkujeme. - ZRUŠENO


školní projekt  -  badatelské učení na zahradě, pěstitelské práce - BUDE PŘESUNUTOÚNOR


PLAVÁNÍ - 20.2. - 16.4., každý čtvrtek pro starší děti ze třídy Motýlci, jezdit budeme v 8:00 h od mateřské školy Zásmuky, návrat do 12 h do mateřské školy. Děti budou potřebovat plavky, osušku, koupací čepici, sprchové mýdlo, hřeben, batůžek na záda, pití v lahvičce a nějaké menší občerstvení (sušenku, ovoce). Svačinu dostanou děti z mateřské školy. Cena za 16 lekcí je 1 504,- Kč. 


Polytechnický program Malé technické univerzity: Stavitel města - dne 10.2. od 9:00 h pouze ve třídě Berušky


DIVADLO V MŠ: Karneval klauna Pepína dne 11.2. od 9:00 h 


Polytechnický program Malé technické univerzity: Malý zpracovatel odpadů - dne 17.2. od 9:00 h ve třídě Včeličky a Motýlci


PŘEDNÁŠKA V MŠ: O přírodě a myslivosti - dne 21.2. od 9 h, přednášet nám bude Inf. Fous - ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI


KARNEVAL
 -  dne 28.2. (pátek) dopolední rej v maskách, soutěže, tanec. Prosíme rodiče, aby dětem  připravili masku, ve které přijdou do školkyLEDEN


MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN OD 27.12. - DO 30.12.2017.


ZNOVU OTEVŘENO V ÚTERÝ 2.1.2017.
Sférické kino v MŠ: Polaris (vesmírné dobrodružství) - dne 5.1. od 9 h
, děti shlédnou pohádku v mobilním planetáriuPřednáška pro rodiče na téma: Poruchy chování a metody nápravy - dne 16.1. od 16 h, přednášku povede Mgr. Vlasta Dubinová, která úspěšně přednášela ve školce v minulém roce na téma Školní zralost. Prosíme rodiče o účast!Divadlo v MŠ: Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu - dne 24.1. od 10:45 hV rámci projektu MŠ " Pohádkový rok"  
- děti se seznámí s hádankami a příslovími v knihách, vytvoří si výstavku z knih z domova
- proběhne druhé seznámení s další pohádkou v rámci třídy, příprava na dramatizaci


LISTOPAD


EXKURZE DO ŠTÍTAR NA VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVAdne 1.11. dopoledne, všechny třídy, děti si vezmou s sebou batoh, pití, sušenku, svačinu dostanou děti v mateřské škole


PROGRAM MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY: Stavitel města
 
dne 6.11. od 9 h v mateřské škole


PROGRAM MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY: Malý architekt - dne 11.11. od 9:00 h v mateřské škole


VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - dne 15.11. od 8:30 h, pouze pro přihlášené děti


VÝLET KE KRMELCI - ve čtvrtek 21.11. dopolední pěší výlet do lesa ke kapličce, odneseme zvířátkům do lesa nějaký příkrm - doporučuje se kukuřice, jablko, hrušky, mrkev, cukrová řepa, kapusta, ječmen
PROSÍME RODIČE, ABY DALI DĚTEM NĚCO Z UVEDENÝCH SUROVIN DO BATŮŽKU, TAKÉ MALÉ OBČERSTEVNÍ PRO DĚTI, PITÍ V LAHVIČCE, VHODNOU OBUV A OBLEČENÍ. DĚKUJEME!


DIVADLO V MŠ: JAK SE V PEKLE KUJOU PIKLE - dne 26.11. od 9 h v mateřské škole
 

                                          Barvy kolem nás

 

 

Rozhovory s dětmi- květen– Barevný týden, jarní květiny a zahrádka, povolání

Berušky

 

Emmička R.

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?
1) Líbil se mi zelený den, působila na mě vesele.

 

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Znám tulipán, pampelišku. Na zahrádce se můžou sázet ředkvičky. Ve školce jsme sázeli saláty a kedluby.

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý? 
3) Já bych chtěla být učitelka ve školce, jako jste vy s Danou.

 Fanoušek

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?
1) Líbil se mi modrý den, působil na mě vesele.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Sedmikrásky, modřence, tulipány. Sází se na poli kukuřice a ve školce jsme sázeli kedluby a ještě oražové kytičky ( afrikány)

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý? 
3) Chtěl bych být hasičem.

Zojinka

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?
1) Nejvíce se mi líbila zelená, bylo to všechno veselé.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Jarní kytičky znám tulipány a kopřivu, děda sázel na zahrádce jahůdky a ve školce máme saláty

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý? 
3) Já ještě nevím.

 

 

Včeličky

 

Šarlotka

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?
1) Mně se líbil ten duhový den, protože jsme tančili. Včeličky a Berušky měly Karneval. Líbila se mi ještě modrá a žlutá i červená. Smutná nebyla žádná barva. Žlutou hračku jsem měla princeznu Žlutovku, zeleného celera a červenou jahůdku, modrého ani duhového jsem nic neměla.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Jarní kytičky znám sněženky, tulipány. Ve školce jsme sázeli ředkvičky a salát.

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý?
3) Až budu velká, chci být princeznou, jejich práce je, že se chladí vějířem.

Maxík

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?

1) Nejvíce se mi líbil modrý den- pondělí. Modrou hračku jsem neměl. Měl jsem housenku. Nejsmutnější byla žlutá barva. Nejveselejší byla červená. Karneval byl nejlepší, byl jsem Scooby Doo.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Znám kytičky pampelišky, ty jsou žluté. Pak tulipány a narsisky. Doma jsme seli hrášek a kukuřici. A ve školce jsme sázeli salát a ředkvičky, ale nejraději mám rajčata a okurky.

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý?
3) Až budu velký, budu hasičem, ale ještě nevím, nebo budu policistou nebo budu normální chlap, co chodí do práce a vydělává peníze.

Viktorka


Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?

1) Líbil se mi modrý den. Bylo to celé veselé. Hračku jsem neměla žádnou. Nejvíce veselá byla červená barva a nejsmutnější byla žlutá.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Pampelišky, sedmikrásky. Ve školce jsme seli hrášek a do velkých záhonů jsme sázeli salát. Také jsme sázeli afrikány do truhlíků na okna.

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý?
3) Chtěla bych být policistkou, protože honí zloděje.

 

Motýlci

Anetka

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?
1) Nejvíce s emi líbil červený den, mám červenou nejraději. Do školky jsem si přinesla berušku, to je superhdinka ze seriálu, červená barva na mě působila vesele.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Znám fialky, pampelišky, tulipány, narcisky, ve školce jsme sázeli kedlubny, petrželku a saláty, do truhlíků afrikány, doma jsme sázeli rajčata a papriky, ředkvičky, zahrádku musíme zalévat a trháme plevel.

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý?
3) Chtěla bych být kadeřnicí- baví mě ostatní česat.


Adélka Ž.:

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?
1) Líbil se mi modrý den, mám ráda modrou, modér je nebe, mrak, modrá na mě působila vesele.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Na zahrádce rostou pampelišky, fialky, sedmikrásky, ve školce jsme sázeli kedbluny, saláty, doma pěstujeme mrkev a rajčata.

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý?
3) Chtěla bych být kosmonautkou- chci ochránit měsíc

 

Honzík

Proběhl u nás barevný den, jaká barvička se Ti nejvíce líbila a jak na Tebe působila? Přinesl/a sis nějakou hračku v dané barvě?
1) Nejvíc se mi líbil duhový den, mám rád barvy a celý den byl veselý. Nejraději mám bílou barvu.

Jaké znáš jarní kytičky? Co pěstujeme na zahrádce?
2) Znám pampelišku, sedmikrásku, ve školce jsme sázeli saláty, kedluby, doma jsme sázeli ředkvičky, rajčata, jahody, papriky

Čím by si chtěl/a být, až budeš velká/ý?
3) Chtěl bych být policistou- chci chytat zloděj

 

 

ZÁŘÍ


SCHŮZKY RODIČŮ - dne 15.9. od 15:30 h - třída Berušky, dne 16.9. od 15:30 h - třída Včeličky, dne 17.9. od 15:30 h - třída Motýlci. ZVEME VŠECHNY RODIČE, ABYCHOM JE MOHLI SEZNÁMIT S ORGANIZACÍ A PROGRAMEM MATEŘSKÉ ŠKOLY. 


PLAVÁNÍ - koná se v termínu 10.9. - 5.11., cena za 16 lekcí (8 lekcí po 2 hodinách) je 1.504,- Kč.
Nabídka platí pro budoucí školáky ve třídě Motýlci.

-  odjezd autobusem v 8:00 h od Mateřské školy Zásmuky, návrat do 12 h. Sraz dětí bude v mateřské škole nejpozději do 7:45 h. Děti budou potřebovat plavky, osušku, koupací čepici, sprchové mýdlo, hřeben, batůžek na záda, pití v lahvičce a nějaké menší občerstvení (sušenku, ovoce). Svačinu dostanou děti z mateřské školy.


DIVADÉLKO V MATEŘSKÉ ŠKOLE " Budulínek"
 - dne 22.9. od 9:00 h - zrušeno!


PROGRAM NA ZAHRADĚ "Dravci" - dne 29.9. od 9:30 hPROJEKTOVÝ DEN VE TŘÍDĚ VČELIČKY " Stavitel mostů" - dne 30.9. od 8:30 h

BŘEZEN

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁSMUKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016-2017
se koná ve dnech 30. a 31.3. v čase od 13 - do 17 h
- rodiče se dostaví k zápisu s dítětem, přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte
- při zápise obdrží registrační číslo, tiskopis žádosti a důležité informace
- žádost si rodiče mohou stáhnout také na webu školy a přinést k zápisu již vyplněnou (není však podmínkou)
- vyplněnou žádost i s vyjádřením dětského lékaře odevzdají rodiče vyplněnou nejpozději do 8.4.2016 (je možné poštou nebo osobně)
- kritéria pro přijetí dětí jsou na našich stránkách ke stažení (viz. aktuality-dole)
- zápis bude vyhlášen písemnou formou na budově mateřské školy, na vývěskách Města Zásmuky a jejich přidružených obcích (Vršice, Doubravčany, Sobočice, Nesměň), také bude oznámen v místním rozhlase týden předem


Divadlo v MŠ: Jejda, strašidýlko - dne 8.3. v 10:30 h, zúčastněným dětem bude odečteno 40,- Kč


Vynášení Morany - 17.3. dopoledne, jdeme k potoku za kapličku nebo do Vlčího dolu, sebou si děti vezmou batůžek, pití, sušenku, vhodné oblečení a obuv


Program: Stavitel města - dne 21.3. dopoledne od 9 h,
cílem projektu je vzbudit zájem dětí o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání zábavnou formou a praktickým myšlením směřujícím k cíli, je určeno pro děti starší ze třídy Motýlků a Včeliček


Sázení stromků - dne 22.3. dopoledne, pod vedením členů svazu ochránců přírody budeme pomáhat sázet stromky. Dejte dětem: batůžek, pití, sušenku a větší lopatku, děkujeme.


ZAPOJILI JSME SE:


 •  DO SBĚRU PAPÍRU S FIRMOU "NYKOS ŽDÁNICE"
- třídíme papír s dětmi a odklízíme do modré popelnice umístěné na zahradě MŠ
- provedeme organizovanou akci ve sběru papíru za pomoci rodičů do připraveného kontejneru, den sběru vyhlásíme předem 
- finanční prostředky obdržené za papír využijeme na rozvoj mateřské školy
Za sběrovou akci v měsíci říjnu 2014 jsme obdrželi 1.768,- Kč.
Za sběrovou akci v měsíci únoru 2015 jsme obdrželi 1.051,- Kč. Děkujeme rodičům za pomoc


 • DO PROJEKTU "NECHCI KAZY- ŠKOLKA"
- děti budou proškoleny hravou formou ve správné zubní hygieně
- celoročně si budeme čistit zoubky po obědě, pravidelně po 2-3 měsících (dle opotřebení) vyměňovat zubní kartáčky
- v rámci projektu podpoříme u dětí správné hygienické návyky a jejich dodržování, zdraví dětských zoubků

 • ZPRACOVALI JSME CELOŠKOLNÍ PROJEKT "ČTEME KOŤATUM"
- budeme pokračovat v každodenním čtení dětem, v porozumění čteného slova
- budeme rozvíjet kladný vztah dětí k četbě, knihám i správnému zacházení s nimi
- prohloubíme v této oblasti spolupráci s rodiči, místní knihovnou, základní školou i dalšími dobrovolnými partnery
- formou práce s knihou podpoříme rozvoj slovní zásoby, komunikace i jazykové úrovně dětí

 • UČITELÉ SE ZAPOJILI DO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU "MALÍ ŠIKULOVÉ"
- účastní se vzdělávacích seminářů zaměřených na profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
- své získané informace, zajímavé a přínosné náměty a hry uplatní v praxi
druhy akcí: Osobnostní a sociální rozvoj pro ředitele, Profesní rozvoj učitelů mateřských škol, Řemeslné dílny, Malí počtáři, Malí řemeslníci, Malí ochránci, Malí stavitelé, Malí objevitelé, Malí informatici

NOVINKY

ZÁPIS DO MŠ -VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

OD 1.9.2023 BYLO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJATO 31 DĚTÍ, 11 DĚTÍ PŘIJATO NEBYLO. Seznam přijatých a nepřijatých dětí je ke stažení na úvodní stránce webu a ve vývěsce před budovou. Prosíme rodiče, aby si pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí přišli dne 31.5.2023 v čase od 13-17 h do ředitelny v prvním patře mateřské školy. Děkujeme

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

obrázek
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA 4 TÝDNY - tj. od 31.7.- do 25.8. Otevřena bude pro stávající děti od 28.8. - do 31.8.2024. Nový školní rok začíná 1.9.2023.

OSLAVA 40.VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 16.6.(pátek)

obrázek
OSLAVA 40.VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BUDE KONAT V PÁTEK 16.6.2023 OD 15 h NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY. PROSÍME RODIČE, ABY SI NA TUTO BLÍŽÍCÍ SE AKCI UDĚLALI ČAS, DĚTI BUDOU mít VYSTOUPENÍ A NA ODPOLEDNE JE OBJEDNANÝ PROGRAM: HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ A KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ! BUDE MOŽNÉ SHLÉDNOUT PROSTORY MATEŘSKÉ ŠKOLY, FOTOGRAFIE, VÝROBKY DĚTÍ.

TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLKY

PROVOZ MŠ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6:30 - 17:00 h.
SCHÁZÍME SE do 8:15 h. Prosíme rodiče o dochvilnost při přivádění dětí do mateřské školy.

BERUŠKY

Ve třídě Berušky vás přivítají paní učitelky Dana, Dita a Jitka.

VČELIČKY

Ve třídě Včeličky vás přivítají paní učitelky Jarmila, Dáša a Jitka.

SVĚTLUŠKY

Ve třídě Světlušky vás přivítají paní učitelky Renata a Líba.

MOTÝLCI

Ve třídě Motýlci vás přivítají paní učitelky Lada a Katka.

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

- bačkory, převlečení do třídy i na vycházku, kartáček na zuby, kelímek bez ouška, pastu, menší děti - pyžamo, náhradní spodní prádlo, starší děti - menší polštářek ve vlastním povlaku, také kraťasy a tričko na cvičení
Mateřská škola Zásmuky, okres Kolín,
příspěvková organizace


Zahradní 470, 281 44 Zásmuky

T: +420 313 109 302 /ředitelna/
E: ms.zasmuky@centrum.cz

ředitelka: Mgr. Jarmila Křápová
zástupkyně: Dana Štubňová
Domů MŠ Zásmuky
 • image 322
 • image 319
 • image 320
 • image 321
 • image 326
 • image 327

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign