JMÉNO
HESLO

AKTUALITY Z MŠ


NOVÉ INFORMACE K ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - MĚSÍC BŘEZEN

V souvislosti s uzavřením mateřské školy od 16.3.2020 bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen poměrně ponížena k počtu dní, kdy byla otevřena. Vrácena bude rodičům částka 250,- Kč na účet, těm, kteří platí v hotovosti, bude tato částka vyúčtována v dalším měsíci.

V Zásmukách 26.3.2020                                                                                        Mgr. Jarmila Křápová, ředitelkaÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - MĚSÍC DUBEN


Za měsíc duben bude rodičům vrácena úplata na účet v plné výši, tj. 450,- Kč.


V Zásmukách dne 30.4.2020                                                                                Mgr. Jarmila Křápová, ředitelkaÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - MĚSÍC KVĚTEN


Za měsíc květen je úplata snížena k počtu dní, kdy byla mateřská škola uzavřena. Výše úplaty je stanovena na 250,- Kč.


 Zásmukách dne 18.5.2020                                                                                       
Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka

KVĚTEN


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZÁSMUKÁCH OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21 (s nástupem od září 2020)

Zápis se uskuteční ve dnech 5.5.-12.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM VLÁDY PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19. 


Žádost o přijetí pro školní rok 2020-21:
1. rodiče si mohou stáhnout na webu MŠ v aktualitách a vyplnit
2. nebo mohou využít tzv. elektronického předzápisu (tj. rychlejší varianta) - který bude k dispozici od 14.4. 2020 na webu školy (program rodiče navede, jaké další kroky je třeba podniknout)-https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zasmuky
3. žádost je možné také získat přímo v mateřské škole dne 5.5. od 7 – do 16:30 h - po zazvonění před budovou

Povinné přílohy žádosti:
1. kopie rodného listu 
2. prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované + kopie očkovacího průkazu (prohlášení k očkování lze stáhnout na webu školy, rovněž také 5.5. v mateřské škole)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné potvrzení lékaře!

Další postup:

- vyplněnou žádost a povinné přílohy je třeba odevzdat do mateřské školy od 5.5. - do 12.5., a to následujícími způsoby:
1. podáním datovou schránkou: ID datové schránky: 27ukvka
2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): email: ms.zasmuky@centrum.cz
3. poštou na adresu mateřské školy: MŠ Zásmuky, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky
4. výjimečně osobně po telefonické dohodě: 321 796 294, 607 940 006
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!


Na email zákonných zástupců, který rodiče uvedou na žádosti, bude rodičům zasláno registrační číslo žádosti.
Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení (přijetí nebo nepřijetí dítěte).
Zákonná lhůta pro správní řízení je 30 dní. Předpokládané datum vydání rozhodnutí je naplánované na pátek 29.5.2020.
Výsledky správního řízení budou zveřejněny na webu školy a na vývěsce před budovou mateřské školy.
V případě nepřijetí dítěte, bude rozhodnutí zasláno poštou.
PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE POSTUPOVÁNO DLE PLATNÝCH KRITÉRIÍ.


V Zásmukách dne 8.4.2020                 Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka


NABÍZÍME RODIČŮM, ŽE KOPII DOKLADŮ MŮŽEME PROVÉST PŘÍMO V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘI ZÁPISE!


Bubnování v mateřské škole - dne 13.5. od 9 h v mateřské škole, bude probíhat skupinově po třídách - ZRUŠENO


Jarní besídky pro maminky - dne 14.5. v odpoledních hodinách, třída Berušky v 15:15 h, třída Včeličky a Motýlci v 15:45 h -ZRUŠENO

Školka v přírodě - 25.5. - 29.5. - ZRUŠENO


ČERVEN


Dětský den
 
- dne 1.6. na zahradě mateřské školy, soutěžení "Cesta za zakletou princeznou"


Fotografování na zahradě mateřské školy - dne 4.6. od 8:30 h, fotografování pouze tříd a  jednotlivců


Celodenní výlet na Farmapark Blaník
- zrušeno


Pasování školáčků na školní zahradě - dne 18.6., čas bude ještě upřesněn. Pasování bude probíhat na zahradě mateřské školy, akce je pouze pro budoucí prvňáčky. Počet lidí bude omezen - jako doprovod mohou přijít jen  rodiče a sourozenci. Letos bude akce i bez občerstvení a opékání buřtů. Na programu je krátké vystoupení dětí, pasování, soutěžení s rodiči a tombola.


Ukončení školního projektu "Sluníčkový rok" - aktivity pro děti ve skupinách dle stanovených pravidel - ověření získaných manuálních a sociálních dovedností, vyhodnocení a odměny, datum bude upřesněno


Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí - plánováno na 24.6.2020 od 16 h

NOVINKY

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY S NÁSTUPEM OD 1.9.2020

obrázek
Výsledky zápisu do mateřské školy od školního roku 2020-21 s nástupem od 1.9.2020 jsou ke stažení na úvodní stránce. Rodiče si mohou vyzvednou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v pátek 29.5.2020 od 13 - do 16:30 h.

SCHŮZKA PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

obrázek
ZVEME RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ NA KRÁTKOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU DNE 24.6.2020 OD 16 h ve třídě BERUŠKY.

PROVOZ MŠ

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin. NOVĚ SE SCHÁZÍME do 8:15 h. Prosíme rodiče o dochvilnost při přivádění dětí do mateřské školy. Od září se o kuchyň a čisté prostředí stará: Dana, Vlasta a Květa.

TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLKY

BERUŠKY

obrázek
Ve třídě Berušky vás přivítají paní učitelky Dana a Renča

VČELIČKY

obrázek
Ve třídě Včeličky vás přivítají paní učitelky Jarmila, Lída a Jitka

MOTÝLCI

obrázek
Ve třídě Motýlci vás přivítají paní učitelky Lada a Katka

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

- bačkory, převlečení do třídy i na vycházku, kartáček na zuby, kelímek bez ouška, pastu, menší děti - pyžamo, náhradní spodní prádlo, starší děti - menší polštářek ve vlastním povlaku, také kraťasy a tričko na cvičení

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign